Aanpassingen benodigd omtrent de beveiliging in Globe, Synergy en ELIS

Eerder kreeg u onderstaande e-mail van Exact

Gezien de eventuele impact van updates, beschikbaarheid van mensen in zowel uw als onze organisatie en de beschikbaarheid van een work-around adviseren wij onze relaties niet ongepland resp. ‘ad-hoc’ te reageren.

Zaak is om allereerst te bekijken of u op zeer korte termijn een wijziging in uw licentie zou willen aanbrengen. Op dat moment adviseren we u om contact op te nemen en de genoemde work-around te plannen.
Daarnaast speelt de benodigde update sowieso voor relaties die met het salarispakket in Exact Globe werken. Zowel deze updates, als de generiek aanbevolen jaarlijkse update voor onze relaties, die laten zich plannen. Met de eerder genoemde gebruikers van het salarispakket nemen wij op zeer korte termijn zeker contact op.
De reguliere updates laten zich wat ons betreft plannen voor na de vakantieperiode. Neemt u daartoe gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Team CLEAR Solutions

 

Geachte heer / mevrouw,

Voor het verbeteren van de beveiliging in Exact Globe, ELIS en Exact Synergy is er een aanpassing in de software doorgevoerd. Vanwege de wijziging zal het na de 23 juni niet meer mogelijk zijn een licentie bij te werken in de oudere releases van de software. Indien er gebruik gemaakt wordt van een oudere versie dan is het advies om een update uit te voeren naar minimaal release 420SP14 of 421SP8 voor Exact Globe. Voor Exact Synergy en ELIS is minimaal release 265SP14 of 266SP8 benodigd.

Indien een update niet op korte termijn uitgevoerd kan worden, dan is er een workaround beschikbaar via de volgende documenten:

Exact Synergy: Doc 30.165.402
Exact Globe: Doc 30.165.399
ELIS: Doc 30.166.576

Met vriendelijke groet,
Team Exact

Onderstaand vindt u de informatie omtrent de meest recente releases van uw Exact-software. Houd het Exact Support blog in de gaten voor de beschikbaarheid van de volgende nieuwe service packs. De volgende service packs staan nu voor je klaar:

Voor het uitvoeren van een update is het altijd van belang om de release notes, changelogs en systeemeisen van de betreffende product update/service pack te raadplegen.

Service pack changelogs
Klik op bovenstaande links om het changelog per productlijn en product versie te bekijken. In deze changelogs kunt u per product update lezen welke verbeteringen zijn opgenomen in het betreffende service pack. Tevens kunt u in het changelog alle verbeteringen van eerdere service packs terugvinden. U kunt dus gebruik maken van één document voor alle release informatie van alle service packs per product update.

Release notes en Systeemeisen
Voor een overzicht van de release notes per product update en de systeemeisen, zie

Installatie
Om te kunnen beschikken over een Service Pack, dient u een update uit te voeren van de software. Het installeren van een Service Pack werkt op dezelfde wijze als het uitvoeren van een reguliere update. In plaats van de gewenste product update, selecteert u in dit geval echter het gewenste Service Pack bij ‘Versie’. Wanneer het Service Pack er niet bij staat, klikt u eerst op [update]  naast het veld om de lijst met beschikbare updates te verversen. Hiervoor is het van belang dat de gebruikersnaam, wachtwoord en het domein zijn ingevuld.

Voor meer informatie over het uitvoeren van een update kunt u uiteraard te allen tijde contact opnemen. Bij eventuele vragen over het updaten van uw software is het uiteraard te allen tijde verstandig om vooraf contact met ons op te nemen. Wij kunnen u uiteraard ook altijd ondersteunen bij het installeren van uw updates. Dit kan periodiek geschieden op basis van nacalculatie maar u kunt hiervoor ook een jaarlijkse supportovereenkomst afsluiten.

Hoewel een update in eigen beheer kan worden uitgevoerd wordt software steeds complexer. Daarnaast is deze meer en meer verweven met de onderliggende techniek en rollen en rechten op uw infrastructuur. Wij raden u dan in principe ook aan om updates door onze specialisten te laten uitvoeren. Wij maken uiteraard te allen tijde graag een afspraak met u.