MS SQL Server 2008 End of Life !

Exact Software volgt, voor de Microsoft producten welke in combinatie met haar software benodigd zijn, het beleid van Microsoft. Microsoft zal per 9 juli 2019 de support op haar producten Microsoft SQL Server 2008 en Microsoft SQL Server 2008/R2 beëindigen! Dat betekent dat Exact deze producten vervolgens ook niet langer ondersteunt.

Neem tijdig uw maatregelen

Het is zeer belangrijk dat de database server betreffende Exact tijdig wordt bijgewerkt naar een (bij voorkeur de meest) recente versie van Microsoft SQL Server.
Mocht u voornemens zijn mede hierdoor wijzigingen aan te brengen in uw serverpark of te kiezen voor hosting dan kan het dus goed zo zijn dat u daarbij ook ondersteuning vanuit CLEAR Solutions nodig heeft. Naast het feit dat wij u ook hosting van uw Exact-omgeving kunnen aanbieden, willen we uiteraard graag al onze relaties tijdig en juist ondersteunen bij deze werkzaamheden.

Plan dan ook vroegtijdig de gewenste ondersteuning in, in de voor u meest gunstige periode. Zo voorkomen we met elkaar teleurstellingen en/of haastwerk. Voor meer informatie over de impact en mogelijkheden neemt u dan uiteraard gerust contact met ons op.