Things actually done!

In onze vorige blogs hebben we het er al uitgebreid over gehad: we hebben de tools om bedrijfsprocessen first time right uit te laten voeren. Zo gauw er iets gebeurt dat niet binnen het afgesproken protocol valt, komt er een foutmelding. Bijvoorbeeld bij het invoeren van data: onlogische combinaties worden zo uitgesloten. Steeds meer acties kunnen we naar voren halen in het proces, in plaats van achteraf met een rapport komen van zaken die niet goed gingen. Veel tools voeren achteraf controles uit, en niet tijdens het proces zelf. Dat kan dus beter en zo kunnen we komen tot nog meer kwaliteit en efficiency.

Geen uitstel

Feitelijk zou je die manier van denken nog verder naar voren kunnen halen. Zo word je op een bepaalde manier gedwongen om, niet alleen acties correct vast te leggen en te plannen, maar ook daadwerkelijk acties te ondernemen op ingezette wegen.

Geen uitstel, maar duidelijk vragen wat de eerstvolgende actie is. Ondernemers hebben vaak ideeën zat, maar bijna even zo vaak blijven die ideeën in het beginstadium hangen om de simpele reden dat de volgende stap niet wordt gezet. Het streven is een systeem waarbij je niet alleen eenmalig en perfect registreert – zoals we de afgelopen maanden hebben geschetst -, maar dat je er ook nog eens noodgedwongen acties aan verbindt en deze bewaakt en opvolgt.

Ideeën uitvoeren!

Zo sterven mooie ideeën niet in schoonheid, maar kom je werkelijk tot uitvoer op een logische manier. Als je van tevoren het perfecte plan helemaal uit wil denken, zal er in 99 procent van de gevallen immers weinig van komen. Dus: werken in duidelijke stappen en die verplicht definiëren. Of minstens de eerstvolgende stap definiëren. Idee om een klantendag te organiseren? Stap 1 is een datum prikken. Vanuit daar een locatie vinden. Enzovoort. Laat die lijst met ‘Things to do’ niet eindeloos groeien, maar ga afvinken en maar er ‘Things done’ van.

Concreet maken

Wij werken er hard aan om ook dit weer te concretiseren. Dat doen we inderdaad volgens een nauwgezet en verplicht stappenplan, waarbij de afzonderlijke stappen (ja!) duidelijke gedefinieerd zijn. Zo hebben we over enige tijd een vinkje gezet en hebben we dit prachtige idee geconcretiseerd. Zoals het moet. We houden je op de hoogte!

Herkenbare punten? Informeer eens vrijblijvend naar de mogelijkheden!

BLOG Deel 8: Maak je software perfect!

BLOG Deel 10: Praktisch denken en snel schakelen!

Alle afleveringen van het blog volgen? Schrijf je dan nu in

Uw mailadres